Zenon Bałtrukiewicz

    

Zenon Bałtrukiewicz  chodził do szkoły podstawowej nr 5 w Lidzie w latach 1939-41 i siedział w jednej ławce z Ryszardem Mierzwą, członkiem TPZL. Mieszkał w Lidzie na Zarzeczu, ul. Miłosna 2, róg ul. Wyzwolenia (W. Gierłowski). Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Brat Jerzy nie żyje, siostra mieszka w Szczecinie. W czasie wojny dołączył do partyzantki, prawdopodobnie należał do 2 bat. dowodzonego przez Jana Borysewicza  ps. Krysia (R. Mierzwa). W końcu wojny znalazł się w Wojsku Polskim. Ukończył WAM. W Szczecinie był szefem apteki w szpitalu wojskowym. Działalność w wojsku zakończył w stopniu pułkownika. Był farmaceutą,  profesorem zwyczajnym.

Kierował  Zakładem Ochrony Radiologicznej WIHiE, badał skutki wybuchu w Czarnobylu. Działalność zawodową zakończył jako kierownik oddziału fizykoterapii w szpitalu przy ul. Szaserów.

Żona pana Zenona zmarła przed laty, nie mieli dzieci, ostatnie lata przeżył samotnie. Żywo interesował się sprawami lidzkimi i kontaktami z Lidzianami.

Zenon Bałtrukiewicz był członkiem  władz,  zarejestrowanego w Warszawie, Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, obecnie nie działającego. Ostatnio był z nami na X Zjeździe Lidzian w Lidzie w r. 2009. Z tego zjazdu pochodzi kilka załączonych zdjęć.

   

Ze zjazdów pamiętamy go jako człowieka dowcipnego, inteligentnie puentującego zachodzące wydarzenia. Jesteśmy  panu Zenonowi  wdzięczni  za hojny wkład  na wznowienie  wydawania Ziemi Lidzkiej.

Pogrzebu nie było, ponieważ  jako pacjent chorujący na serce, od lat poddający się intensywnej interwencji chirurgicznej, swoje ciało przeznaczył do badań medycznych.

Do publikacji przygotowała Jadwiga Kopeć