Aktualności

 Aktualności redaguje Jadwiga Kopeć

AKTUALNOŚCI obejmują wydarzenia ostatnich 2 lat. Poprzednie lata przenosimy do KRONIKI

28 sierpnia 2022

Zarząd podjął uchwałę o samorozwiązaniu TPZL oraz zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania na dzień 30.09.2022.

30 czerwca 2022

Helena Nowakowska złożyła rezygnację ze stanowiska Skarbnika oraz z przynależności do związku.

4 kwietnia 2022

Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe Prezesa oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2021.

1 marca 2022

Sąd w Grodnie zdecydował o zamknięciu działalności stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

Stowarzyszenie oficjalnie działało od r.1991. My –TPZL,  współpracowaliśmy z nimi od czasu naszej rejestracji w r. 2012.

***

W niedzielę 13.03 2022  ok godz. 15 miała miejsce w Gdańsku demonstracja poparcia dla walczącej Ukrainy  przez Białorusinów mieszkających w Gdańsku, który wystąpili z flagami narodowymi w kolorach: biały-czerwony-biały z herbem Pogoni.

24 .02.2022 godz. 4 – napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Drodzy Przyjaciele Lidy i Ziemi Lidzkiej,

ze zgrozą obserwuję to, co dzieje w Ukrainie. Oszalały satrapa próbuje sięgnąć po to co nie jego, aby budować swoją potęgę. Niestety ma wsparcie mini satrapy z Białorusi. Z Białorusi wystrzeliwane są rakiety w stronę Kijowa i innych miast niepodległej Ukrainy.

W granicach Białorusi leży też Lida z zamkiem Giedymina, której przyjaciółmi jesteśmy. Jak to pogodzić ?

Pewnym pocieszeniem jest świadomość, że zło zawsze przemija.

Stosunkowo nieodległym potwierdzeniem tego faktu jest historia wzrostu i upadku innego zbrodniarza z 2-giej połowy lat 30-tych i pierwszej połowy lat 40-tych XX wieku.

Tylko wtedy cywilizowana Europa długo pozwalała mu brać nie swoje, aż na nią i cały świat sprowadził nieszczęście II wojny światowej z 30mln ofiar.

Mam nadzieję, że teraz jest inaczej, bo USA, Unia Europejska , Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie i inne państwa wspierają Ukrainę. Polska otworzyła granice dla matek i dzieci z Ukrainy. Oby jak najszybciej w Ukrainie nastał pokój, a my obyśmy nie musieli wstydzić się za Białoruś, państwo, gdzie leży Lida.

Jadwiga Kopeć – prezes TPZL  28.02.2022

10.01.2022

Zbyszek Namiot przekazuje informację jak niżej.

 Na stronie Pawet. net po wprowadzeniu hasła napisy odczytane można zapoznać się z nazwiskami (1373 nazwisk) odczytanymi z zachowanych pomników nagrobnych osób pochowanych na historycznym lidzkim cmentarzu. Po wprowadzeniu hasła rewaloryzacja cmentarza można odszukać zdjęcia pomników nagrobnych (1360 zdjęć).

24.11.2021

20 listopada 2021 roku, w wieku 103 lat, w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Pustelniku w Markach, otoczona opieką i miłością sióstr, w wieku 103 lat odeszła do Pana siostra mojej mamy Siostra Beata Regina Mizgier – rodowita Lidzianka. Urodziła się 18 kwietnia 1918 roku w wagonie podczas powrotu z zsyłki syberyjskiej. Na stacji kolejowej Żudzidłowie  została ochrzczona przez  ks. Ignacego Skorupkę, późniejszego bohatera Bitwy Warszawskiej. Regina Mizgier dorastała w Lidzie na Nowogródczyźnie. Tam aktywnie działała w harcerstwie i Akcji Katolickiej – współpracując z duszpasterzami nowopowstałej w 1933 roku Parafii w Lidzie na Słobódce  księżmi: Wincentym Łabanem, i jego wikariuszem, ks. Lucjanem Mroczkowskim (późniejszych męczenników lidzkich bestialsko zamordowanych przez Niemców 10 marca 1943 roku w Lidzie).  Od września 1939 roku podczas okupacji sowieckiej, a później niemieckiej i od 1944 roku znów sowieckiej  aktywnie włączyła się w tajne nauczanie i działalność podziemia niepodległościowego na początku w ZWZ, a od 1942 roku w AK, na koniec AKO.  Jako  łączniczka Komendy Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej działała pod rozkazami mojego ojca ppłk. dypl. piechoty Stanisława Jerzego Sędziaka (1913-1978), cichociemnego. Aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu, czekając na wyrok śmierci, ofiarowała swoje życie Bogu. Po odbiciu z więzienia postanawia wstąpić do zakonu klauzurowego. Jednak brak możliwości dotarcia w zrujnowanej Warszawie pod wskazany adres spowodowało, że zapukała do drzwi Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Hożej w Warszawie. W zgromadzeniu przechodzi wszystkie szczeble „kariery” zakonnej. Po ślubach wieczystych i praktykach obejmuje funkcje Dyrektora Domu Dziecka dla dzieci upośledzonych umysłowo w Ostrówku, koło Klębowa.  Ostatnie lata swego życia spędziła we wspólnocie Sióstr w Pustelniku w Markach. Całe życie podkreślała,  że czas na adoracji Najświętszego Sakramentu  daje jej siłę do życia i działania. Dla tego do ostatnich swoich dni była w pełni sprawna fizycznie i psychicznie. Do ostatnich chwil wspierała dzieła Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi swoją modlitwą. Do zobaczenia Kochana Ciociu w Niebie! Msza Święta pogrzebowa Siostry Beaty Reginy Mizgier odbędzie się we wtorek 23 listopada o godz. 13:00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Jutrzenki 26 w Markach. Przed Mszą, również w kościele, odbędą się uroczystości pożegnalne. Siostry zapraszają do przyjścia wcześniej. Siostra Beata zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Markach przy ul. Bandurskiego.
Sławomir Sędziak

FOTO_POGRZEB.cdr


20.11.2021

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru

Informację opublikowała Halina Łagowska na stronie internetowej Powiat Lidzki Białoruś

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru – Związek Polaków na Białorusi (znadniemna.pl)

Pan Aleksander chorował na białaczkę, o której dowiedział się niedawno. Zmarł na covid. Działacze Związku Polaków na Białorusi w Lidzie zorganizowali Jemu piękny pogrzeb, było 4 księży… polska flaga… wiele ciepłych słów.. Jego żona, Pani Teresa, była zadowolona, że tak pięknie i godnie pożegnano Polaka z wyboru. Pan Aleksander został pochowany 11 listopada, w Święto Niepodległości, na nowym cmentarzu miejskim w Lidzie

04.09.2021

2.09.2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TPZL. Zebranie zostało zwołane w celu wyboru nowego Skarbnika, ponieważ nasz dotychczasowy Skarbnik Maciej Kołyszko złożył rezygnację. Nowym Skarbnikiem TPZL została wybrana  Helena Nowakowska.

3.09 został złożony wniosek do KRS  o  korektę wpisu

***

18.08.2021

18.08.2021 została otwarta w Europejskim Centrum Solidarności wystawa czasowa poświęcona wydarzeniom na Białorusi  pt. „Żywie Biełaruś!”. Relację z Białorusi można było oglądać w ciągu Święta Wolności w dniach 27.08 -1.09.

***

05.08.2021

Ukazała się w tłumaczeniu na język polski książka o Lidzie wydana w r. 2017  roku  po białorusku –pt. „Szept pożółkłych stron. Ziemia Lidzka w zwierciadle prasy lat 1922-1939”, autorem jest Leanid Lauresh,  na język  polski przetłumaczył  Jan Kozłowski, jego staraniem  organizacyjnym i finansowym  wydało w ilości 300 egz. wydawnictwo Poligraf. Cena książki 40zł .

***

26 lipca 2021 zmarł członek TPZL prof. Lech Mokrzecki.

Pogrzeb odbył  się na cmentarzu w  Łostowicach  2.08.2021

Lech Mokrzecki urodził się 5.04.1935 w Warszawie.

Rodzinnie był związany z Lidą,  w majątku Dziatryki pod Lidą urodzili się jego dziadek Adam oraz dziadek stryjeczny znany generał Stefan Mokrzecki, w r.1920 dowódca twierdzy Grodno.

Na wyremontowanym przez nas –TPZL, starym, bo założonym w r.1797,  lidzkim cmentarzu spoczywa  gen. Stefan Mokrzecki, przypomnę –fundator kamiennego ogrodzenia cmentarza zbudowanego w r. 1903.

Oto notka z Wikipedii.

Adam Mokrzecki był żonaty z Heleną z Ordyłowskich, z którą miał troje dzieci. Syn generała, Justyn Mokrzecki urodził się 20 listopada 1897 roku. Pełnił służbę w Wojsku Polskim, w stopniu majora artylerii. Poległ 13 września 1939 roku. Justyn Mokrzecki był żonaty Ireną z Druhowinów. Z tego związku 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie urodził się profesor zwyczajny doktor habilitowany Lech Marian Mokrzecki.  My znaliśmy Lecha Mokrzeckiego, profesora –muzykologa, jako sympatycznego, interesującego człowieka, który był z nami w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Lidzkiej od r.2012 jako członek założyciel. Wspierał działania Towarzystwa czynem, a kiedy zdrowie Mu nie pozwalało –finansowo. Na tablicy sponsorów przeprowadzonego przez TPZL  w latach 2017-19 remontu  cmentarza, umieszczonej na wewnętrznej stronie kamiennego ogrodzenia tablicy, widnieje nazwisko Lecha Mokrzeckiego.