Aktualności

 Aktualności redaguje Jadwiga Kopeć

AKTUALNOŚCI obejmują wydarzenia ostatnich 2 lat. Poprzednie lata przenosimy do KRONIKI

1 marca sąd w Grodnie zdecydował o zamknięciu działalności stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

Stowarzyszenie oficjalnie działało od r.1991. My –TPZL,  współpracowaliśmy z nimi od czasu naszej rejestracji w r. 2012.

***

W niedzielę 13.03 2022  ok godz. 15 miała miejsce w Gdańsku demonstracja poparcia dla walczącej Ukrainy  przez Białorusinów mieszkających w Gdańsku, który wystąpili z flagami narodowymi w kolorach: biały-czerwony-biały z herbem Pogoni.

24 .02.2022 godz. 4 – napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Drodzy Przyjaciele Lidy i Ziemi Lidzkiej,

ze zgrozą obserwuję to, co dzieje w Ukrainie. Oszalały satrapa próbuje sięgnąć po to co nie jego, aby budować swoją potęgę. Niestety ma wsparcie mini satrapy z Białorusi. Z Białorusi wystrzeliwane są rakiety w stronę Kijowa i innych miast niepodległej Ukrainy.

W granicach Białorusi leży też Lida z zamkiem Giedymina, której przyjaciółmi jesteśmy. Jak to pogodzić ?

Pewnym pocieszeniem jest świadomość, że zło zawsze przemija.

Stosunkowo nieodległym potwierdzeniem tego faktu jest historia wzrostu i upadku innego zbrodniarza z 2-giej połowy lat 30-tych i pierwszej połowy lat 40-tych XX wieku.

Tylko wtedy cywilizowana Europa długo pozwalała mu brać nie swoje, aż na nią i cały świat sprowadził nieszczęście II wojny światowej z 30mln ofiar.

Mam nadzieję, że teraz jest inaczej, bo USA, Unia Europejska , Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie i inne państwa wspierają Ukrainę. Polska otworzyła granice dla matek i dzieci z Ukrainy. Oby jak najszybciej w Ukrainie nastał pokój, a my obyśmy nie musieli wstydzić się za Białoruś, państwo, gdzie leży Lida.

Jadwiga Kopeć – prezes TPZL  28.02.2022

10.01.2022

Zbyszek Namiot przekazuje informację jak niżej.

 Na stronie Pawet. net po wprowadzeniu hasła napisy odczytane można zapoznać się z nazwiskami (1373 nazwisk) odczytanymi z zachowanych pomników nagrobnych osób pochowanych na historycznym lidzkim cmentarzu. Po wprowadzeniu hasła rewaloryzacja cmentarza można odszukać zdjęcia pomników nagrobnych (1360 zdjęć).

24.11.2021

20 listopada 2021 roku, w wieku 103 lat, w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Pustelniku w Markach, otoczona opieką i miłością sióstr, w wieku 103 lat odeszła do Pana siostra mojej mamy Siostra Beata Regina Mizgier – rodowita Lidzianka. Urodziła się 18 kwietnia 1918 roku w wagonie podczas powrotu z zsyłki syberyjskiej. Na stacji kolejowej Żudzidłowie  została ochrzczona przez  ks. Ignacego Skorupkę, późniejszego bohatera Bitwy Warszawskiej. Regina Mizgier dorastała w Lidzie na Nowogródczyźnie. Tam aktywnie działała w harcerstwie i Akcji Katolickiej – współpracując z duszpasterzami nowopowstałej w 1933 roku Parafii w Lidzie na Słobódce  księżmi: Wincentym Łabanem, i jego wikariuszem, ks. Lucjanem Mroczkowskim (późniejszych męczenników lidzkich bestialsko zamordowanych przez Niemców 10 marca 1943 roku w Lidzie).  Od września 1939 roku podczas okupacji sowieckiej, a później niemieckiej i od 1944 roku znów sowieckiej  aktywnie włączyła się w tajne nauczanie i działalność podziemia niepodległościowego na początku w ZWZ, a od 1942 roku w AK, na koniec AKO.  Jako  łączniczka Komendy Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej działała pod rozkazami mojego ojca ppłk. dypl. piechoty Stanisława Jerzego Sędziaka (1913-1978), cichociemnego. Aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu, czekając na wyrok śmierci, ofiarowała swoje życie Bogu. Po odbiciu z więzienia postanawia wstąpić do zakonu klauzurowego. Jednak brak możliwości dotarcia w zrujnowanej Warszawie pod wskazany adres spowodowało, że zapukała do drzwi Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Hożej w Warszawie. W zgromadzeniu przechodzi wszystkie szczeble „kariery” zakonnej. Po ślubach wieczystych i praktykach obejmuje funkcje Dyrektora Domu Dziecka dla dzieci upośledzonych umysłowo w Ostrówku, koło Klębowa.  Ostatnie lata swego życia spędziła we wspólnocie Sióstr w Pustelniku w Markach. Całe życie podkreślała,  że czas na adoracji Najświętszego Sakramentu  daje jej siłę do życia i działania. Dla tego do ostatnich swoich dni była w pełni sprawna fizycznie i psychicznie. Do ostatnich chwil wspierała dzieła Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi swoją modlitwą. Do zobaczenia Kochana Ciociu w Niebie! Msza Święta pogrzebowa Siostry Beaty Reginy Mizgier odbędzie się we wtorek 23 listopada o godz. 13:00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Jutrzenki 26 w Markach. Przed Mszą, również w kościele, odbędą się uroczystości pożegnalne. Siostry zapraszają do przyjścia wcześniej. Siostra Beata zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Markach przy ul. Bandurskiego.
Sławomir Sędziak

FOTO_POGRZEB.cdr


20.11.2021

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru

Informację opublikowała Halina Łagowska na stronie internetowej Powiat Lidzki Białoruś

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru – Związek Polaków na Białorusi (znadniemna.pl)

Pan Aleksander chorował na białaczkę, o której dowiedział się niedawno. Zmarł na covid. Działacze Związku Polaków na Białorusi w Lidzie zorganizowali Jemu piękny pogrzeb, było 4 księży… polska flaga… wiele ciepłych słów.. Jego żona, Pani Teresa, była zadowolona, że tak pięknie i godnie pożegnano Polaka z wyboru. Pan Aleksander został pochowany 11 listopada, w Święto Niepodległości, na nowym cmentarzu miejskim w Lidzie

04.09.2021

2.09.2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TPZL. Zebranie zostało zwołane w celu wyboru nowego Skarbnika, ponieważ nasz dotychczasowy Skarbnik Maciej Kołyszko złożył rezygnację. Nowym Skarbnikiem TPZL została wybrana  Helena Nowakowska.

Heleno, dziękujemy za podjęcie  się tego obowiązku. 3.09 został złożony wniosek do KRS  o  korektę wpisu

***

18.08.2021

18.08.2021 została otwarta w Europejskim Centrum Solidarności wystawa czasowa poświęcona wydarzeniom na Białorusi  pt. „Żywie Biełaruś!”. Relację z Białorusi można było oglądać w ciągu Święta Wolności w dniach 27.08 -1.09.

***

05.08.2021

Ukazała się w tłumaczeniu na język polski książka o Lidzie wydana w r. 2017  roku  po białorusku –pt. „Szept pożółkłych stron. Ziemia Lidzka w zwierciadle prasy lat 1922-1939”, autorem jest Leanid Lauresh,  na język  polski przetłumaczył  Jan Kozłowski, jego staraniem  organizacyjnym i finansowym  wydało w ilości 300 egz. wydawnictwo Poligraf. Cena książki 40zł .

***

26 lipca 2021 zmarł członek TPZL prof. Lech Mokrzecki.

Pogrzeb odbył  się na cmentarzu w  Łostowicach  2.08.2021

Lech Mokrzecki urodził się 5.04.1935 w Warszawie.

Rodzinnie był związany z Lidą,  w majątku Dziatryki pod Lidą urodzili się jego dziadek Adam oraz dziadek stryjeczny znany generał Stefan Mokrzecki, w r.1920 dowódca twierdzy Grodno.

Na wyremontowanym przez nas –TPZL, starym, bo założonym w r.1797,  lidzkim cmentarzu spoczywa  gen. Stefan Mokrzecki, przypomnę –fundator kamiennego ogrodzenia cmentarza zbudowanego w r. 1903.

Oto notka z Wikipedii.

Adam Mokrzecki był żonaty z Heleną z Ordyłowskich, z którą miał troje dzieci. Syn generała, Justyn Mokrzecki urodził się 20 listopada 1897 roku. Pełnił służbę w Wojsku Polskim, w stopniu majora artylerii. Poległ 13 września 1939 roku. Justyn Mokrzecki był żonaty Ireną z Druhowinów. Z tego związku 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie urodził się profesor zwyczajny doktor habilitowany Lech Marian Mokrzecki.  My znaliśmy Lecha Mokrzeckiego, profesora –muzykologa, jako sympatycznego, interesującego człowieka, który był z nami w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Lidzkiej od r.2012 jako członek założyciel. Wspierał działania Towarzystwa czynem, a kiedy zdrowie Mu nie pozwalało –finansowo. Na tablicy sponsorów przeprowadzonego przez TPZL  w latach 2017-19 remontu  cmentarza, umieszczonej na wewnętrznej stronie kamiennego ogrodzenia tablicy, widnieje nazwisko Lecha Mokrzeckiego.

***

20.12.2020

Na Mszy o godzinie 12.00 w kościele pw św. Jana modlimy się za pomyślność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej i jego członków.

***

04.12.2020

Zarząd TPZL przyjął na członków Stowarzyszenia Magdalenę Romer oraz Mariusza Draniewicza.

***

09.10.2020

***

15.04.2020

Zbyszek Namiot donosi, że brama główna na cmentarz lidzki została zamontowana. Oto zdjęcie, brama jak widać jest poszerzona i ładna, tylko brakuje jeszcze wykończenia muru i wjazdu na poziomie ziemi.

     

***

08.04.2020

Zarząd  TPZL uchwałą nr 3 /19 z dnia 4 listopada 2019 r. przyjął  na członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej:

                                                      

–  Wojciecha Juliusza Pontusa, urodzonego w Lidzie w r. 1943, który złożył deklarację członkowską w dniu 15 kwietnia  2019 r.,

 –  Wiktora Romera,  urodzonego w 2001 w Gdyni w rodzinie o lidzkim rodowodzie, który złożył deklarację członkowską w dniu 1 marca  2019 r.,

  – Romualda  Zniewierowskiego, urodzonego w Lidzie w r. 1936   który złożył deklarację członkowską  w dniu 24 maja   2019 r

oraz uchwałą nr 2/20 z dnia  2 kwietnia 2020, Zbigniewa Szamreja  urodzonego w r.1953 w Toruniu, ojciec  urodzony w Lidzie, który złożył deklarację członkowską  w dniu 31 marca 2020 r.

***

25.02.2020

W zakładce “Zyciorysy” umieszczono historię rodu Klimowiczów

***

16.02.2020

Niżej  wiadomość o rocznicy Niemena pobrana z internetu .

Przy okazji wspomnę, że w Starych Wasiliszkach  są zdjęcia i wiadomości o dwóch braciach Wydrzyckich – ojcu Czesława i jego stryju, który pozostał w Starych Wasiliszkach.

Nie ma ani słowa o trzecim, bardziej wykształconym bracie Józefie, który wyjechał w r.1945 do PRL-u.

Józef Wydrzycki  był  wieloletnim dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie na Ziemi Lubuskiej, w którym zdałam maturę .

W Świebodzinie zatrzymał się w sierpniu r.1945 transport wiozący Lidzian, którzy nie chcieli żyć w ZSRR.

Jadwiga Kopeć

OBCHODY 81. ROCZNICY URODZIN CZESŁAWA NIEMENA W MUZEUM CZESŁAWA NIEMENAInstytut POLONIKA

W niedzielę 16 lutego w Wasiliszkach Starych na Białorusi odbędą się uroczyste obchody z okazji 81. rocznicy urodzin Czesława Niemena.

Część uroczystości będzie miała miejsce w Muzeum Czesława Niemena, gdzie Instytut POLONIKA sfinansował renowację dachu kwotą ponad 26 tys. euro.

Siedziba Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach mieści się w domu, w którym przez 19 lat mieszkał Czesław J. Wydrzycki, bardziej znany jako Czesław Niemen. W 2019 r. Instytut POLONIKA sfinansował remont dachu, który był pokryty eternitem, a przed laty gontem. W ramach przeprowadzonych prac zostało zdemontowane stare pokrycie dachowe z eternitu i zniszczonego gontu. Wymieniono deskowania szczytów i wzmocniono więźbę dachową oraz zrekonstruowano pierwotne pokrycie dachu z drewnianego gontu, czyli dranki.

Prace zostały wykonane w oparciu o program prac przygotowany przez rzeczoznawcę MKiDN w zakresie badań i ochrony architektury drewnianej oraz historycznych konstrukcji ciesielskich, a realizatorem projektu była białoruska firma SalAnstroiOpt. Koszt prac wyniósł ponad 26 tys. euro. Dzięki zakończonym w 2019 r. pracom remontowym, liczni turyści oraz znamienici goście uroczystych obchodów urodzin Artysty będą mogli zobaczyć przywrócony pierwotny wygląd tego niewielkiego domostwa.

Organizatorem uroczystości jest Szczuczyński Rejonowy Komitet Wykonawczy.

***

15 02.2020

Otrzymałam potwierdzenie rozliczenia z MKiGN oraz Kancelarii Senatu rozliczenia dotacji na prace na lidzkim cmentarzu w r.2019.

***

25.01.2020

25.01.2020 odbyło się posiedzenie Zarządu TPZL.

Uchwała nr1: Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe Prezesa i sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2019. Tekst sprawozdań może być  przesłany do wiadomości zainteresowanych członków.

Zarząd podjął również uchwałę nr 2 w sprawie zwrotu części dotacji Kancelarii Senatu – 21 720 zł za remont ściany północnej cmentarza -17 720 zł i udział w remoncie bramy – 4000 zł, z powodu opóźnionego przelewu na rzecz firmy PPH Invesco, która wystawiła fakturę 10.12  z terminem płatności 26.12. Zgodnie z umową z Kancelarią Senatu płatność powinna być zrealizowana  do 15.12 (par. 12 ust. 2: Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za realizowane zadanie. Ust. 4: Termin wykorzystania dotacji ustala się od dnia 1.04 .2019, do dnia 15.12.2019).

14.01.2020

Otrzymałam telefoniczną wiadomość, że Biuro Polonijne żąda od nas zwrotu 21 720 zł za remont ściany północnej, ponieważ przelewu  na rzecz naszego wykonawcy z Białegostoku PPH Invesco  dokonano nie 15.12  w umownym terminie zakończenia robót, a 30.12.2019.

Wczoraj odpowiedziałam, że prace na cmentarzu wykonano i opłacono przez  Firmę Invesco przed umownym terminem zakończenia robót tj. przed 15.12, a za opóźnienie  płatności faktury (24.-30.12)   może mieć do nas pretensje firma Invesco, a tych pretensji nie zgłasza.

Biuro Polonijne podaje, że w wypadku braku zwrotu, będą za każdy dzień opóźnienia naliczane ogólnie obowiązujące odsetki.

10.01.2020

Biuro Polonijne przy Kancelarii Senatu  oprócz standardowego rozliczenia  przez internetowy Generator Ofert, zażądała  nas pełnej przesłania  dokumentacji  dotyczącej realizacji  dużego zadania z r. 2019  związanego z remontem ok 760 m.b.  ogrodzenia  z kamieni polnych zbudowanego w latach 1900-1903, wykonania prac przy Kwaterze Pamięci i umieszczenia tablicy pamiątkowej sponsorów budowy ogrodzenia z r. 1903 w bardziej eksponowanym miejscu, bo dotychczas znajdowała się za budynkiem trafostacji. Dokumentację wysłałam 8.01.2020.

Po rozliczeniu w EBOI prac finansowanych przez MKiDN, 10.01.20 wysłałam rozliczenie i dyskietkę ze zdjęciami na adres Dep. Finansowego MKiDN

07.01.2020

Nakładem brytyjskiego wydawnictwa Custom House ukazała się w języku angielskim książka Jacka Fairweathera The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero Who Infiltrated Auschwitz” –“Wolontariusz: prawdziwa historia bohatera ruchu oporu, który infiltrował Auschwitz”, poświęcona Witoldowi Pileckiemu. Książka liczy 528 stron. Informacja o książce: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Volunteer_(book).

Zbierając materiały o Pileckim, autor w 2017 roku odwiedził Lidę i spotkał się z Aleksandrem Kołyszką, Leonem Laureszem, Danutą Łapian (ciotką Aleksandra Jurewicza, w domu której mieszkała Maria Pilecka z dziećmi w 1939 r.) oraz Stanisławem Uszakiewiczem: http://naszaslowa.by/2017/05/brytanski-pismennik-dzhek-fajrvezer-u-lidze/?fbclid=IwAR2AFnbnrLlXZs9ctmUdb6dRyOcHS1CrxpLFVab8Ce9sT5K4jFzqj6ToDiU

 ***

30.12.2019

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Wojciecha Pontusa, Wiktora Romera i Romualda Zniewierowskiego  w poczet członków TPZL.

Ilość członków TPZL na koniec roku 2019 wynosi 34.