Aktualności 2018-2019

 Aktualności redaguje Jadwiga Kopeć

30.12.2019

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Wojciecha Pontusa, Wiktora Romera i Romualda Zniewierowskiego  w poczet członków TPZL.

Ilość członków TPZL na koniec roku 2019 wynosi 34.

***

13. 12. 2019

Ze smutkiem informuję, że  dziś w godzinach  południowych odszedł na Wieczną Wartę  generał Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”. Za waleczność na
polach bitew został w 1944 r. odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Armii Krajowej. Niezłomny Rycerz Rzeczpospolitej, Ziemi  lidzkiej, przyjaciel i brat w  harcerskiej i partyzanckiej służbie, mojego taty Zdzisława, a także mój przewodnik i mentor.

Niech  odpoczywa w Pokoju Wiecznym,

Małgorzata Czuczman

25.11.19

W r. 2019 ukazała się  w języku białoruskim książka Michała Szymielewicza w tłumaczeniu Leanida Lauresza pt. “Zbiór utworów”. Książka zawiera wszystkie artykuły opublikowane w “Ziemi Lidzkiej” do 1939 roku, a także listy i wspomnienia. Ponadto zawiera niepublikowane dotychczas rękopisy M. Szymielewicza, zwierające listy osób wysiedlonych z Ziemi Lidzkiej do Kazachstanu w 1940 roku (imię, nazwisko, wiek, narodowość, wyznanie, miejsce pracy, okoliczności wywózki) oraz opis warunków pobytu w Kazachstanie.

Książka liczy 326 stron, w tym rękopisy 70 stron.

Obszerny wstęp do książki (12 stron) napisał Leanid Lauresz.

W r. 2017 Leanid Lauresz wydał  też w języku białoruskim “Szept pożółkłych stron. Ziemia Lidzka w lusterku prasy. Lata 1900-1939”. Liczy 432 strony.

Na książkę składają się artykuły drukowane w „Kurjerze Wileńskim” i „Słowie”, a także w innych gazetach, dotyczące stosunków polityczno-społecznych (partie, wybory), rozwoju miasta (nowe dzielnice, kolonia urzędnicza), ochrony zdrowia, edukacji, kulturalnego i codziennego życia miasta, elektrowni i kolei lidzkiej.

Książka zawiera szereg dokumentów: wykaz przedsiębiorstw, wykaz właścicieli samochodów i marki, książki telefoniczne, inne. Jest tłumaczenie książki na język polski, ale nie ma jeszcze wydawcy.

***

15.11.19 Firma Invesco  z Białegostoku wykonująca prace na lidzkim cmentarzu na zlecenie TPZL zakończyła prace remontowo–konserwatorskie z pielęgnacją nasadzeń, pozostało tylko zawieszenie tablicy z historią cmentarza i sponsorami.

Firma Invesco zakończyła remont muru po stronach wschodniej, zachodniej i południowej z montażem bramy. Nie skończone są prace ze strony północnej, ponieważ lidzki podwykonawca spóźnia się z montażem bramy głównej, termin upłynął 15.11.19.

***

13.11.19 Prezes TPZL złożyła ofertę 159/2020 do Kancelarii Senatu na finansowanie odtworzenia ścieżek na cmentarzu w Lidzie na 192 000 zł + udział TPZL 10 106 zł.

13.11.19 wpłynęła darowizna Fundacji Gdańskiej15 000zł na rzecz prac na lidzkim cmentarzu.

 ***

07.09.2019

Inesa  Janta Lipińska z domu Nowicka, do studiów mieszkająca w Lidzie, obecnie w Polsce pisze ….

Pani Jadwigo,

właśnie założyłam zbiórkę na pomagam.pl. Nieprzypadkowo zrobiłam to właśnie dzisiaj – jutro mam urodziny i chciałabym zwrócić się do moich znajomych o drobne wpłaty, takie życzeniowe. Uda się – będę się niezmiernie cieszyć, nie uda się – trudno, przynajmniej spróbowałam.

Z mojej strony mam prośbę o rozesłanie linku do znajomych – każda drobna kwota pomoże Państru osiągnąć swój cel 

Zbiórka jest pod adresem: pomagam.pl/dlvugcjv

Pozdrawiam, 

Inesa

20 sierpnia 2019

Wandale na cmentarzu

Oto wiadomość jaka ukazała się w lidzkich mediach

Try again Convert to link

Informacja Białoruskiej Agencji Pracowej belta.by

https://www.belta.by/incident/view/deti-povredili-okolo-30-nadgrobij-na-kladbische-v-lide-358802-2019/

19.08.2019 | 12:54
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/detipovrediliokolo-30-nadgrobijnakladbischevlide-358802-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Дети повредили около 30 надгробий на кладбище в Лиде

Dzieci uszkodziły 30 nagrobków na cmentarzu w Lidzie
Читать полностью:Pełny teksthttps://www.belta.by/incident/view/detipovrediliokolo-30-nadgrobijnakladbischevlide-358802-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Przy dowolnym wykorzystaniu materiału czynny link na belta.by obowiązkowa

Dzieci uszkodziły około 30 nagrobkówna cmentarzu w Lidzie. Dzieci jako psikus uszkodziły około 30 nagrobków na starym cmentarzu na Alei Pobiedy /Zwycięstwa/ w Lidzie,  BELTA została poinformowana w dziale informacji i public relations Urzędu Spraw Wewnętrznych Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Funkcjonariusze organów ścigania byli w stanie ustalić, że była to dzieło 10-letniego chłopca i jego 7-letniej siostry. „Dzieci mieszkają w pobliżu. Pewnego dnia trafiły na cmentarz, podczas gdy chłopiec znalazł w pobliżu młotek i postanowił przetestować nagrobki pod kątem siły. Podobało mu się: chłopiec kilka razy wracał na cmentarz” – powiedziała policja. W związku z tym prowadzana jest weryfikacja. -.

Wiadomość 19.08.2019 12:54 Zdjęcie z archiwum 19 sierpnia, Grodno/kor. BELTA/. Dzieci
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Powyższą wiadomość powtórzyła bez komentarza redakcyjnego niezależna białoruska gazeta Nasza Niwa

https://nn.by/?c=ar&i=235751

18.08.2019

W Lidzie w pobliżu zamku i zabytkowego cmentarza stanął pomnik Giedymina (1275-1341, ojciec Olgierda, dziadek Władysława  Jagiełły).

***

16.08.2019 Dewastacja cmentarza w Lidzie.

W  załączeniu link do strony internetowej Leona Lauresha na facebooku o dewastacji odnawianego cmentarza w Lidzie:

Tekst ze strony facebooka : Leon Lauresh

https://www.facebook.com/leon.lauresh?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDGU83X4LGo5KLi6r8Z_yELI6_Efih2lNY20WWANmoln5weJRtEDBeNt8duSPBj-QXBcQyUCQxDf4UA&hc_ref=ARSITwFF4FcP2tn-iUJE7fBcolodZNLDk1mKHVUhzPsykbUcUtYodClzcnkrmWvThW4&fref=nf

Два года рэстаўруюцца старыя лідскія могілкі – найвялікшая каштоўнасць нашага горада. Уночы з 13 на 14 жніўня вандалы разбілі каля 30 рэстаўраваных помнікаў. Міліцыя пачала следства. Сённяшняй ноччу напад паўтарыўся, зноў павалены, разбіты дзесяткі помнікаў. Зноў выклікалі міліцыю. Сённяшні здымак аднаго з паваленых помнікаў.

Dwa lata jest odrestaurowywany stary lidzki cmentarz  – największą wartość naszego miasta. W nocy z 13 na 14 sierpnia wandale rozbiliokoło 30 odrestaurowanych pomników.Milicjarozpoczęła dochodzenie. Dzisiaj wieczorem atak został powtórzony, ponownie przewrócono, rozbitodziesiątki pomników. Znowu powiadomiono milicję. Dzisiejsze zdjęciez jednego z przewróconych pomników.

Zdjęcie – patrz powyższy link

Tłumaczył: Jan Kozłowski

 ***

14.07.2019

Trwają prace przy remoncie muru od strony stacji benzynowej. Zabudowano dwie wielkie wyrwy w murze  – ok 50 i 60 m.b. Prowadzimy też prace związane z odbudową muru od strony gospodarstwa komunalnego.

 Do końca sierpnia b.r. mur po obydwu stronach powinniśmy móc uznać jako wyremontowany. Następnie  zajmiemy się ścianą od strony domków jednorodzinnych, gdzie w miejscu wyrwy będzie wstawiona nowa brama. Na koniec zostawiliśmy ścianę   od strony Prospektu Pobiedy, w której brama jest nieprawidłowo zamontowana i zbyt wąska , a brama po remoncie powinna wyglądać jak zaprojektowana.

***

16-06-2019

8 kwietnia 2019  Prezes i Skarbnik podpisali w imieniu TPZL  umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o finansowaniu w wysokości 25 tys. zł  prac porządkowych i remontowo-konserwatorskich na cmentarzu w Lidzie, z naszym udziałem 6250 zł.

7 czerwca Dyrektor Biura Polonijnego przy Kancelarii Senatu podpisał z TPZL umowę na dofinansowanie w wysokości 92,5 tys. remontu ogrodzenia cmentarza  i  5 750 zł na prace związane z urządzeniem Kwatery Pamięci, z naszym wkładem własnym w wysokości 5 171,06 zł.

Aby wykonać prace związane z urządzeniem Kwatery Pamięci  tj. budową 50 mb ścieżki i przeniesieniem tablicy z r. 1903, upamiętniającej fundatorów ogrodzenia cmentarza, musimy je dofinansować z własnych środków kwotą min 3 410zł ponieważ dotacja nie wystarcza na ich wykonanie .

W r. 2019 nie zakończymy restauracji cmentarza jak planowaliśmy, bo nie mamy pieniędzy na odtworzenie ścieżek.

***

W Gorzowie Wielkopolskim zmarł Marian Kachno, uczestnik Zjazdów Lidzian od samego początku. Pogrzeb odbył się 15 maja 2019r.

 ***

Marzec 2019.

Lista członków  TPZL powiększyła się o Helenę i Grzegorza Nowakowskich oraz Wiktora Romera.

8 kwietnia  podpisaliśmy umowę z MKiDN o finansowaniu w kwocie 25 00 0zł  kontynuacji prac porządkowych na lidzkim cmentarzu.

15 kwietnia otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu przez Senat  98 250zł na prace remontowe na cmentarzu w Lidzie.

***

1 marca odbyło się walne zebranie członków TPZL w związku z końcem kadencji dotychczasowych władz 2015-19. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie rzeczowe, a Skarbnik – sprawozdanie finansowe. Obydwa sprawozdania uprzednio przyjął Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wybrano władze TPZL w składzie: Prezes – Jadwiga Kopeć, Wiceprezes – Zbigniew Hancewicz, Sekretarz – Katarzyna Ciechanowicz , Skarbnik – Maciej Kołyszko,

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Ryszard Grablis, członkowie – Irena Adamczewska, Marta Zieleń.

***

16 lutego 2019 prezes TPZL w imieniu Zarządu ogłosił na dzień 1 marca walne zebranie członków w celu wybrania władz na kadencję 2019-2021.

***

 

Z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska  Pawła Adamowicza wyrazy współczucia Rodzicom, Żonie, Córkom i Bratu, a także Przyjaciołom  i Współpracownikom, składają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej zlokalizowanego w Gdańsku.

Mieliśmy w Prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu Przyjaciela rozumiejącego nasze kresowe sentymenty i przywiązanie do Ziemi Ojców.

Wsparł nas, kiedy w r. 2017 zdecydowaliśmy się rozpocząć prace nad restauracją cmentarza założonego w Lidzie (obecnie Białoruś) w r. 1797, położonego w pobliżu zamku Giedymina. Otrzymaliśmy wówczas list polecający do mera Lidy, a potem w r. 2018  pomoc w staraniach o  zdobycie obowiązkowego wkładu własnego na pokrycie kosztów prowadzonych prac. Spodziewamy się zakończyć prace w r. 2020 i wówczas na tablicy z nazwiskami osób i instytucji zasłużonych dla tego  obiektu znajdzie się nazwisko Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Gdańsk, 15 stycznia 2019

***

16.12.2018  o godz. 18  odbędzie się spotkanie opłatkowe członków TPZL z Ks. Krzysztofem Niedałtowskim w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Barokowej 2

***

26.11.2018.  Prezes TPZL wysłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na kontynuację prac porządkowych i remontowo-konserwatorskich na lidzkim cmentarzu. Planowaliśmy je wykonać w całości w r. 2018, ale nie było to możliwe  z powodu przyznania  przez MKiDN  niewielkiej, w stosunku do potrzeb, kwoty dofinansowania – 30 tys. zł, mimo, że dzięki darczyńcom z naszej strony włożyliśmy ponad 45 tys. zł.

***

16.11. Prezes TPZL wysłała do Kancelarii Senatu wniosek na finansowanie prac budowlanych na lidzkim cmentarzu –  remont ogrodzenia i odtworzenie ścieżek.

***

 2 listopada 2018

Artykuł opublikowany na stronie internetowej Lidzkiego Muzeum Historyczno-Artystycznego link: https://lixmuseum.by/ru/novosti/staroe-zahoronenie-kak-sohranit-pamyat-predkov/

Link zawiera aktualne zdjęcia z cmentarza

Autor artykułu: starszy pracownik naukowy w Muzeum Historii i Sztuki w Lidzie Tatyana Nikiforova.               

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Jan Kozłowski – patrz zakładka CMENTARZ LIDZKI (na końcu)

***

Drodzy Lidzianie  i Przyjaciele Lidzian,

Dzielę się z Wami smutną wiadomością, która właśnie do mnie dotarła.

14 sierpnia zmarła Lidzianka  Teresa Trochimczuk z domu Giecewicz.

Znamy ją jako piękną, uroczą kobietę. Była z nami na XII  w r. 2014  i  XIII w  2016 Zjeździe  Lidzian .

Potem walczyła z nowotworem,  wierzyliśmy razem z Nią,  że wygra tę walkę. Stało się inaczej.

Mężowi i Synowi przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

Jadwiga Kopeć

***

W dniach od 6 do 13 lipca 2018 odbył się XIV Zjazd Lidzian. Relacja w odpowiedniej zakładce

***

25 czerwca 2018 zmarł Ryszard Kozubowski

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w sobotę, 30 czerwca 2018 r. o godz. 8.30 w kościele parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus przy ul. Kartuskiej.

Pogrzeb odbędzie się  tego samego dnia o godz. 11.00 na Srebrzysku (stara kaplica).

Ryszard Kozubowski urodził się 4 stycznia 1928 r. w Wilnie. Jego ojciec był znanym i cenionym lekarzem w Lidzie. Ryszard uczęszczał do gimnazjum im Chodkiewicza w Lidzie. Jego starszymi  kolegami z tej samej szkoły byli późniejsi uczestnicy udanego  ataku na więzienie lidzkie zorganizowanego przez AK 17/18 01.1944. On sam też został żołnierzem AK. Po wojnie Ryszard skończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, zamieszkał  i założył rodzinę w Gdańsku.

Jest członkiem – założycielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Bywał z nami na lidzkich spotkaniach. Działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy głębokie wyrazy współczucia.

 W imieniu Zarządu TPZL – Jadwiga Kopeć

***

Na początku maja rozpoczęły się prace  na starym  lidzkim cmentarzu prowadzone przez TPZL zgodnie z projektem opracowanym w r. 2017.

***

Na posiedzeniu w dniu 23.04. br Zarząd TPZL, przy uzgodnieniu z Fundatorem, zdecydował się  zawiesić w r. 2018 nabór kandydatów do otrzymania stypendium im Dziuni  Iłendy i przeznaczyć kwotę 1000 zł na prowadzenie prac przy renowacji starego  cmentarza katolickiego  w Lidzie.

***

Podpisanie umowy z MKiDN  dotyczącej zadania „Rewaloryzacja XIX w. cmentarza w Lidzie (Białoruś). Etap II cz1. Wykonanie prac porządkowych i remontowo-konserwatorskich” na czas 01.03-15.12.2018r.

***

 W I kw. 2018r. ukazała się książka „ Intelektualiści Ziemi Lidzkiej” przetłumaczona na jęz. polski przez Jana Kozłowskiego, autor – Walery Sliwkin.

***

Dzisiaj, 3 lutego 2018 zmarł Ryszard Mierzwa, nasz Przyjaciel z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, Żołnierz Armii Krajowej, lekarz, urodzony 23 czerwca 1928 roku w Lidzie.

Wspomnienia o Ryszardzie Mierzwie

Ryszard Mierzwa urodził się w Lidzie 23 czerwca 1928 roku w rodzinie Jana i Franciszki z Rytlów. Jak opowiada Jakub Mierzwa, syn Ryszarda, dziadek Jan pochodził spod Rzeszowa  był legionistą, w roku 1920 amputowano mu obydwie dłonie z powodu odmrożenia podczas działań wojennych. Władze polskie próbowały mu pomóc w urządzeniu życia po wojnie 1920r. Dostał ziemię i licencję na restaurację, osiadł w Lidzie. Dziadek Jan mimo kalectwa dzielnie sobie radził.

W czasie okupacji jako młody chłopak został żołnierzem Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej.

W roku 1945 przyjechał z rodzicami do Gdańska. Najpierw w r. 1954 skończył szkołę felczerską, a potem w latach 1957-63 studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. W r.1967 ożenił się z Anną Borkowską z rodziny pochodzącej z Mazowsza. W r. 1970 urodził mu się syn Jakub. Ryszard  jako lekarz pracował w pogotowiu ratunkowym, pływał na statkach Dalmoru.

Po przejściu na emeryturę  rozwinął działalność w organizacji AK-owskiej. W wielu miejscach w Trójmiasta, głównie  w kościołach, można spotkać tablice upamiętniające dokonania  i  żołnierzy Armii Krajowej na nowogródczyźnie i wileńszczyźnie, które powstały dzięki Jego aktywności.

W roku 2012 wstąpił do tworzonego w Gdańsku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. Był członkiem władz Towarzystwa. W r. 2012  zmarła Jego żona  Anna. Od paru lat zmagał się z rakiem krtani, po operacji miał kłopoty z mówieniem, ale nie rezygnował z aktywności. Ryszard zmarł w swoim domu przy ul. Karłowicza. Do ostatnich dni opiekował się nim syn Jakub.

Cześć Jego pamięci!    Jadwiga Kopeć

Cóż można w takich chwilach powiedzieć – oprócz żalu i smutku. Oto następna Osoba, która przemknęła przez nasze życie, już nie odpowie, już się nie uśmiechnie, już nie poda ręki.

Ryszard Mierzwa tak powiedział do mnie, kiedy po bardzo wielu latach zetknęliśmy się jako członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej: „to ty jesteś ten mały szkrab, który przeszkadzał nam w Lidzie, na (ul.) Pierackiego u Pani Krygierowej, kiedy przychodziłem z ojcem pograć w tysiąca (karty) lub w lotto (taka gra z numerowanymi kulkami z worka)”.

I tak oto odnowił moje lidzkie wspomnienia. Ja, Zbigniew Hancewicz, miałem wówczas chyba 4 latka. W warunkach trwającej wojny przebywałem albo z Mamą na wsi w Hancewiczach, albo u wujostwa Krygierów na Pierackiego w Lidzie.  Moi wujostwo Edward (przedwojenny prezes s-ki autobusowej „Lidzianka”) i Katarzyna Krygierowie prowadzili dom otwarty i często gościli Mierzwów, Milanowiczów i Cywińskich – mieszkających w sąsiedztwie. Zawsze w atmosferze szczerej, sąsiedzkiej przyjaźni.

Ryszard miał już wówczas ponad 15 lat i był dopuszczony do tajemnic „starszych”, o których ja nie miałem pojęcia – a po wielu latach uświadomiłem sobie, że nie były to tajemnice przyjazne dla kolejnych okupantów.

Cóż więc mogę wspomnieć to tamtych „lidzkich” latach w odniesieniu do postaci Ryśka Mierzwy. Tyle, że funkcjonował w otoczeniu ludzi prawych, przyjaznych i szczerych. I stamtąd wyniósł swą radosną i dobrą osobowość, z której znaliśmy Go tutaj w Gdańsku – w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. I jeszcze jedno: fascynowała mnie jego topograficzna pamięć o Lidzie i jej zakamarkach (ja byłem wówczas za mały, aby tak poznać to ukochane miasto).

Pozostanie Jasny w naszej pamięci !    Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie !

                                                                             Zbigniew Hancewicz

Mjr Ryszard Mierzwa ur. 23.VI.1928r w Lidzie. W czerwcu 1941r w Janowlanach zetknął się z konspiracją ZWZ, dla której zaczął zbierać broń. W sierpniu 1943r komendant placówki AK w Janowlanach Stanisław Załoga zaprzysiągł go jako żołnierza. Przyjął pseudonim “Miki” i został przydzielony do 2 Kompanii (dowódca ppor. J. Bokłażec, ps.”Pazurkiewicz”) IV Bat. (dow. ppor. Czesław Zajączkowski ps. “Ragner”) 77pp. AK (Zgrupowanie Nadniemeńskie). Jego mieszkanie w Lidzie stało się „meliną” i punktem kontaktowym. Pod koniec czerwca 1944r nastąpiła koncentracja batalionu w lasach i marsz na akcję Ostra Brama, jednakże oddział do Wilna nie dotarł i został rozwiązany po zajęciu terenu przez sowiety.        

R. Mierzwa przedostał się do Lidy, tam skończył szkołę podstawową i w lipcu 1945r,wraz z rodzicami, ekspatriował się do Gdańska. Tu w 1963r. skończył Akademię Medyczną, został lekarzem okrętowym w Dalmorze, potem pracował w Polskim Ratownictwie Okrętowym, a od 1982 ponownie w Dalmorze aż do 1986r. ,tj. do emerytury. Od 1991r był członkiem Klubu Środowiskowego IV Bat.”Ragnera”, pełniąc też funkcję prezesa tego klubu i organizując 3 jego zjazdy: w 2005r; 2009r i 2010r.  Od 1999r był członkiem Koła AK w Sopocie i inicjatorem 2 tablic ku pamięci “Ragnerowców”: w Katedrze Oliwskiej i kościele św. Jerzego w Sopocie. Zmarł 3 lutego 2018r i zostanie pochowany na kwaterze AK w Sopocie.

Jerzy Grzywacz  Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

Lipiec 2007 podczas IX Zjazdu Lidzian, przyjęcie powitalne. Pierwszy z lewej Ryszard Mierzwa. Na kolejnych zdjęciach Ryszard Mierzwa w otoczeniu Lidzian.

01.12 herbatka po założeniu TPZL Ryszard z Jadwigą Kopeć i Lechem Mokrzeckim

04.12 spotkanie Zarządu z  J.Kopeć , Maciejem Kołyszko

12.12 opłatek z nie żyjącym już Janem Czerniawskim, towarzyszem broni z AK i Ryszardem Grablisem.

01.15 opłatek z Ks. Krzysztofem i Państwem Hancewiczami

***

Dzisiaj, 3 lutego 2018 zmarł Ryszard Mierzwa, nasz Przyjaciel z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, Żołnierz Armii Krajowej, lekarz, urodzony 23 czerwca 1928 roku w Lidzie.

***

W styczniu ukazała się nowa książka Kazimierza Niechwiadowicza „Nad Gawią”, poświęcona współczesnym obrazom szeroko pojętej Ziemi Lidzkiej.

„Nad Gawią” jest zbiorem 14 podróży autora do rodzinnych stron na Grodzieńszczyźnie i krótkiego wypadu na Polesie, odbytych w latach 2006-2016. Jest to  bardzo ciekawie przedstawiony  fragment współczesnej Białorusi i przemian jakie się tam dokonują, szczególnie na prowincji, a także obraz Polaków żyjących na niej od wieków.

W pracy jest sporo Lidy i krótkie relacje z dwóch Zjazdów Lidzian, w których autor z mamą uczestniczyli. Kto chciałby mieć tą książkę, proszony jest o kontakt z autorem na adres:

sobotniki@poczta.onet.pl 

***

Styczeń 2018

Drodzy Lidzianie i Przyjaciele Lidzian!

Zapewne wiecie, że opracowaliśmy projekt renowacji starego, bo założonego w r. 1797 cmentarza katolickiego w Lidzie.

 Projekt opracowaliśmy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz  darowiźnie Piotra Krzywca w imieniu zmarłej członkini TPZL Józefy – Dziuni Iłendy.

 W w latach 2018-19  chcemy zrealizować projekt, który  przewiduje prace o wartości ok. 540 tys. zł.

 W r. 2018  chcemy wykonać prace porządkowe polegające na wykarczowaniu samosiejek krzewów, usunięciu martwych drzew, zasypaniu dołów po ekshumacjach, podniesieniu 260 pomników, nasadzeniu roślin płożących się na odkrytych powierzchniach, obsadzenie winobluszczem ogrodzenia wzdłuż działki gospodarstwa komunalnego, odtworzeniu szpaleru klonów wokół ogrodzenia cmentarza. Wartość prac oceniamy na ok. 234 tys. zł.

 W r. 2019 planujemy odtworzenie alejek, remont ogrodzenia, konserwację wybranych nagrobków, wykonanie tzw. małej architektury, przygotowanie miejsca pamięci dla tych, którzy są pochowani na tym cmentarzu, a nie mają grobów, umieszczenie  na ogrodzeniu  tablicy z historią cmentarza i listą darczyńców, którzy przyczynili się do renowacji cmentarza.

W roku bieżącym przygotowujemy ponownie wniosek do MKiDN o finansowanie I cz. projektu, ale musimy wnieść ze swej strony wkład własny wysokości 20% wartości zadania, co wynosi  234 000 x 0.2 = 46,8 tys. zł.

Zwracam się do Was, do Państwa  o składanie  deklaracji wpłaty darowizny na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, na cel wykonania renowacji cmentarza w Lidzie, który stanowi nasze dziedzictwo narodowe.

Będziemy wdzięczni za wszelkie wpłaty, nazwiska i nazwy wpłacających 1000 zł i więcej znajdą się na tablicy sponsorów umieszczonej na wewnętrznej stronie odnowionego muru cmentarnego.

 Na razie proszę o składanie deklaracji poprzez pocztę internetową, lub listownie na adres Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, ul. Barokowa 2, 80-253 Gdańsk.

Jeżeli uzyskamy dotację z MKiDN poprosimy o wpłaty na konto TPZL, co może mieć miejsce w końcu lutego br.

 Z poważaniem,

 w imieniu Zarządu TPZL

 Jadwiga Kopeć – prezes

***

 15.01.2018  złożenie do MKiDN wniosku na dofinansowanie prac na starym cmentarzu w Lidzie w r.2018

***