Westerplatczycy

Część obrońców Westerplatte z września 1939, roku urodziło się, albo odbywało służbę wojskową w Lidzie.
Oto ich krótkie biogramy otrzymane z Muzeum II Wojny od prof. Dymitrija Panto

Chrul Henryk (1918 – 1989), urodził się w Poddubniach, powiat Nowogródek. Gimnazjum w Lidzie.
Chrzanowicz Jan, urodził się w 1916 roku w Lidzie. Służba wojskowa w 1938 roku w 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce.
Ciereszko Wiktor (1916 – 1988), urodził się 1916 roku we wsi Szewierdaki, gmina Żyrmuny, powiat Lida. Służba wojskowa w 77 Pułku Piechoty w Lidzie 1937 – 1938
Czajko Aleksander 1916 r., urodził się w wsi Świetlany powiat oszmiański.
Horbacz Bolesław (1912 – 1984), urodzony w Iwiu powiat Lida, służbę wojskowa 1938 – 1939 w 77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Hryhorowicz Władysław (1917 – 1995), urodzony we wsi Pożyzna powiat Lida, służbę wojskową pełnił  w 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce.
Kaczanowski Jozef, urodził się 1914 r. we wsi Pretimo, powiat Szczuczyn. Województwo nowogrodzkie. Służbę odbywał od marca 1939 w  77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Łankiewicz Antoni, urodzony 1917 r., we wsi Buaty, kolonia Bucilach powiat Szczuczyn województwo Nowogrodzkie.
Niekrewicz Edward (1917 – 1988), urodzony we wsi Pietraszki, powiat Szczuczyn, kolo Grodno. Służbę pełnił w 77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Nowicki Józef urodził się w 1916 r., w Suchwalo starostwo Lida, województwo Nowogrodzkie. W latach 1938 – 1939 odbywał służbę wojskową w 77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Pożarecki Józef (1916 – 1991), urodzony w Nowosadach, powiat Lida. Służba wojskowa w latach 1938 – 1939 w 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce.
Skwira Stanisław, urodzony w 1915 r., w Wyborowie, w latach 1938 – 1939 odbywał służbę wojskową w 77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Sobol Wladyslaw (1904 – 1963) urodził się we wsi Kudrak w powiecie Skuty. Służył w 77 Pułku Piechoty w Lidzie w 5 kompani CKM w Lidzie.
Szymanowicz Józef urodzony w 1916 r.,  we wsi Bieludne, powiat Lida. Służba wojskowa w latach 1938 – 1939 w 77 Pułku Piechoty w Lidzie.
Tracewski Zenion urodził się w 1917 r., we wsi Pakuti, powiat Wołożyn województwo Nowogrodzkie.
Wilbik Bronisław (1915 – 1984), urodził się we wsi Wilbikach powiat Lida, w latach 1938 – 1939 służba wojskowa w 77 Pułku Piechoty w Lidzie
Żuk Bronisław urodził się w 1917 roku we wsi Dajnowo, powiat Lida, województwo Nowogrodzkie, służbę wojskowa odbywał w latach 1938 – 1939 w 85 Pułku Piechoty w Nowej Wilejce.

Dodatkową informację przysłała Jolanta Sułkowska z d. Kozubowska

Jan Zmitrowicz, ur. 8.IV.1916 r. we wsi Hornie [położonej blisko Lidy na południe od miasta], powiat Lida, szewc, żołnierz, służbę czynną odbywał w 77 Pułku Piechoty w Lidzie (1938-1939) , od 13 sierpnia 1939 r. na Westerplatte, brał udział w obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r., stopień wojskowy: strzelec, wzięty do niewoli niemieckiej, więziony w obozie jenieckim Stalag IA w miejscowości Stablack (Kamińsk) koło Górowa Iławeckiego i Pruskiej Iławki, zwolniony z obozu Stalag IA 14 sierpnia 1940 r., udał się do Suwałk, dalszy los nieznany.

Podczas obrony Westerplatte Jan Zmitrowicz pełnił służbę w wartowni nr 2. Dowódcą wartowni był kapral Bronisław Grudziński, zastępcą dowódcy był kapral Władysław Domoń. Obsadę wartowni nr 2 stanowiło 13 żołnierzy. Na wyposażeniu były: 3 cekaemy, 2 erkaemy, 13 karabinów, itp. Celowniczym pierwszego cekaemu był kapral Franciszek Zameryk, taśmowym strzelec Jan Zmitrowicz. 3 września Niemcy rozpoczęli około godz. 15 silny ostrzał artyleryjski. Pocisk trafił pod okno wartowni nr 2, F. Zameryk dostał odłamkiem w głowę, J. Zmitrowicz – taśmowy, został ranny w lewą stronę szczęki.