Stypendium

Z związku z rozpoczętymi pracami przy rewaloryzacji cmentarza w Lidzie Zarząd TPZL podjął decyzję o zawieszeniu wypłacania stypendium w latach 2018 – 2020 i przeznaczeniu środków na renowację cmentarza.

***

Z dniem 15 marca Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej ogłasza nabór zainteresowanych  otrzymaniem jednorazowego, rocznego stypendium  w wysokości 1000 zł.