Stowarzyszenie

Informacje o stowarzyszeniu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej

Założenie TPZL

Zanim powstało TPZL, Lidzianie mieli okazję spotykać się na zjazdach organizowanych przez Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie kierowany przez Panią Helenę Ozonkową i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie z Prezesem Aleksandrem Kołyszką. Zjazdy te odbywały się w Lidzie od roku 1992.

Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie zaniechał aktualizacji rejestracji po zmianie ustawy o stowarzyszeniach i pozostaje w zawieszeniu.

Z tego powodu, w uzgodnieniu z Panią Prezes Heleną Ozonkową i Lidzianami zamieszkałymi w Warszawie została podjęta decyzja o powołaniu stowarzyszenia w Gdańsku, otwartego na przyjmowanie członków zamieszkałych w całym kraju.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej rozpoczęło działalność w roku 2012.

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 16 stycznia 2012.

Zebrani podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej oraz o wyborze Komitetu Założycielskiego, którego członkowie zostali upoważnieni do kontaktu z Sądem w sprawie rejestracji stowarzyszenia. Wybrano: Jadwigę Kopeć, Macieja Kołyszkę, Zbigniewa Hancewicza.

Komitet Założycielski złożył wymagane dokumenty w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.01.2012.

W związku z potrzebą korekty Statutu, ponowne zebranie założycieli odbyło się 29 lutego 2012.Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskaliśmy 27marca 2012.

II kadencja władz 2015-2019

W dniu 21 kwietnia 2012 na walnym zebraniu członków TPZL wybrano władze TPZL w następującym składzie:

  • Jadwiga Kopeć – Prezes
  • Zbigniew Hancewicz – Sekretarz
  • Maciej Kołyszko – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda Grablisa, Ryszarda Mierzwę, Wiesława Gierłowskiego. Przewodniczącym KR został Ryszard Grablis.

Stosowny wpis dotyczący organów TPZL uzyskaliśmy w dniu 9 listopada 2012.

W dniu 27 listopada 2015, w związku z końcem kadencji władz, odbyło się Walne Zebranie Członków TPZL. Wybrano władze w następującym składzie:

Jadwiga Kopeć – Prezes

Zbigniew Hancewicz – Sekretarz

Maciej Kołyszko – Skarbnik

Katarzyna Ciechanowicz – Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda Grablisa, Ryszarda Mierzwę, Lecha Mokrzeckiego.. Przewodniczącym KR został Ryszard Grablis

Oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

III kadencja władz

1.03.2019 Walne Zebranie Członków. Wybrano władze TPZL na III kadencję:

prezes – Jadwiga Kopeć,
wiceprezes – Zbigniew Hancewicz,
sekretarz – Katarzyna Ciechanowicz,
skarbnik – Maciej Kołyszko

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszard Grablis przewodniczący, członkowie: Irena Adamczewska, Marta Zieleń.

Konto bankowe założyliśmy w banku BGŻ w dniu 25 listopada 2012,

nr konta 98 2030 0045 1110 0000 0250 9380.

Władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej:

Jadwiga Kopeć –
– Prezes TPZL

Zbigniew Hancewicz –
– Wiceprezes TPZL

Helena Nowakowska – Skarbnik TPZL

Katarzyna Ciechanowicz

Sekretarz TPZL

Komisja Rewizyjna

Ryszard Grablis
Przewodniczący KR

Irena Adamczewska – Członek KR

Barbara Zieleń
Członek KR

Do pobrania: