Aktualności: Rok 2013

 

Praca TPZL

W roku 2013 odbyło się jedno oficjalne zebranie członków TPZL- spotkanie opłatkowe.

Zarząd odbył dwa posiedzenia, na których Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.

W roku 2013 w ramach działalności Towarzystwa wystąpiły następujące wydarzenia:

W lutym br. Zarząd w imieniu TPZL interweniował w sprawie represji w stosunku do Polaków w Lidzie którzy uczcili 23 stycznia śmierć księdza Adama Falkowskiego , rozstrzelanego w styczniu 1863r w Lidzie za odczytanie manifestu Powstania Styczniowego. Wysłano listy do mera Lidy , do prasy i organizacji kresowych.
W lutym Prezes TPZL odwiedziła Ośrodek Karta w celu zebrania informacji o deportowanych w głąb ZSSR Lidzianach. Ośrodek podarował nam 4 tomy danych o Polakach deportowanych z kresów.
W kwietniu członkowie TPZL wzięli udział w odsłonięciu w Katedrze Oliwskiej tablicy upamiętniającej Oddział Ragnera AK.
Nawiązaliśmy współpracę z Pomorską Fundacją Kresową i braliśmy udział we wrześniu w Pikniku Kresowym , gdzie wystąpiliśmy ze stoiskiem TPZL prezentując roczniki Ziemi Lidzkiej i książeczki o sławnych Polakach Ziemi Lidzkiej.
W dniu 14 grudnia 2013 odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowego członków Towarzystwa. Po omówieniu spraw bieżących uczestnicy obejrzeli zdjęcia z wycieczki na Polesie organizowanej przez ZSzP w której uczestniczyli członkowie TPZL .