Aktualności: Rok 2012

W roku 2012 odbyło się sześć zebrań członków TPZL. 

Zarząd odbył cztery posiedzenia, na których Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i przeznaczenia środków.

W roku 2012:

  • Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej uczestniczyli w XI Światowym Zjeździe Lidzian, który odbył się w dniach 28 czerwca – 4 lipca w Lidzie na Białorusi. W ramach Zjazdu zwiedzano Lidę i okolice oraz odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej z uczestnikami Zjazdu (patrz zakładka – Zjazd Lidzian). 
  • W dniu 17 grudnia 2012 odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa. Spotkanie uświetnił ksiądz – Duszpasterz Środowisk Twórczych w Gdańsku, współorganizator, wieloletni moderator Gdańskiego Areopagu. Specjalną atrakcją spotkania było małżeństwo – obecnie zamieszkałe na stałe w Lidzie.