Kronika

 • Gazeta „Ziemia Lidzka” ukazywała się od roku 1936 do roku 1939. Wznowiona w r. 1990.
 • 1988 Powstanie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie
 • 1989 Powstanie Związku Polaków – Oddział w Lidzie
 • 1990 Powstanie zespołu „Kresowiacy”
 • 1995 Początek nadawania audycji w języku polskim w lidzkim radio
 • 1998.12.28 powstanie Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie.
 • I Zjazd Lidzian – 1992 r.
 • II Zjazd Lidzian – 1993 r.
 • III Zjazd Lidzian – 1994 r.
 • IV Zjazd Lidzian – 1996 r.
 • Otwarcie Domu Polskiego w Lidzie 1997 r.
 • V Zjazd Lidzian 1998 r.
 • VI Zjazd Lidzian 2000 r.
 • VII Zjazd Lidzian 2002 r.
 • VIII Zjazd Lidzian 2004 r.
 • IX Zjazd Lidzian 2007 r.
 • X Zjazd Lidzian 2009 r.
 • XI Zjazd Lidzian 2012 r.
 • 2012.11.09 Rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Gdańsku.
 • 2013 Początek współpracy z Pomorską Fundacją Kresową.
 • 2013.09 Udział TPZL Pikniku Kresowym
 • 2014.02 Spotkanie w Warszawie z władzami Fundacji “Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”
 • XII Zjazd Lidzian (6 – 12 sierpnia 2014)-
 • 10-20 lipca 2015 wizyta w Gdańsku zespołu Kresowiacy z Lidy
 • XIII Zjazd Lidzian (5 – 12. 07. 2016)
 • 16 grudnia 2016 odbyło się walne zebranie członków TPZL w celu dokonania korekty Statutu
 • W lutym 2017 na stronie www Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazała się informacja o uzyskaniu  przez TPZL dotacji z MKiDN na opracowanie projektu renowacji zabytkowego cmentarza katolickiego w Lidzie – 22 200 zł, wkład TPZL  5 550 zł.
 • 6 -13 lipca 2018 XIV Zjazd LIdzian,
 • 2018 prace remontowo-konserwatorskie, i porządkowe na cmentarzu w Lidzie, dotacja MKiDN 30 000 zł, TPZL 45 145 zł
 • 2019 prace na lidzkim cmentarzu – cd prac remontowo-konserwatorskich, pielęgnacja nasadzeń – dotacja MKiDN 25 000 zł, udział TPZL 4 650zł.
  Remont ogrodzenia kamiennego z 1900 r, dotacja Kancelarii Senatu 98 250 zł, udział TPZL 5 171 zł + 2 884 zł. Dofinansowanie prac w r.2019 przez Fundację Gdańską w wysokości 15 tys. zł
 • 02.2019 w Wasiliszkach Starych na Białorusi odbyły się uroczyste obchody z okazji 81. rocznicy urodzin Czesława Niemena.
 • 03.2019 odbyło się walne zebranie członków TPZL w związku z końcem kadencji dotychczasowych władz 2015-19. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie rzeczowe, a Skarbnik – sprawozdanie finansowe. Obydwa sprawozdania uprzednio przyjął Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wybrano władze TPZL w składzie: Prezes – Jadwiga Kopeć, Wiceprezes – Zbigniew Hancewicz, Sekretarz – Katarzyna Ciechanowicz , Skarbnik – Maciej Kołyszko.
 • 03.2019 odbyło się walne zebranie członków TPZL i zostały wybrane władze na kadencję 2019-2021-Zarząd: Prezes Jadwiga Kopeć, Wiceprezes Zbigniew Hancewicz, Sekretarz –Katarzyna Ciechanowicz, Skarbnik Maciej Kołyszko, Komisja Rewizyjna: Przewodniczący –Ryszard Grablis, członkowie-Irena Adamczewska, Marta Zieleń.
 • 08.2019 w Lidzie, w pobliżu zamku i starego cmentarza stanął pomnik założyciela Lidy Giedymina (1275-1341), ojca Olgierda, dziadka Władysława Jagiełły.
 • 11.2019 białostocka firma Invesco zakończyła prace na lidzkim cmentarzu. Pozostało tylko zawieszenie  na murze okalającym cmentarz,  na zewnątrz, przy wejściu  tablicy  w języku polskim i białoruskim z historią cmentarza i sponsorami wykonanych prac. Druga podobna tablica,  uzupełniona o nazwiska indywidualnych sponsorów, zawisła na wewnętrznej stronie muru po przeciwległej do wejścia  stronie południowej , zamontowanej przez nas nowej bramie.
 • 08.2021 Ukazała się w tłumaczeniu na język polski książka o Lidzie wydana w r. 2017  roku  po białorusku –pt. „Szept pożółkłych stron. Ziemia Lidzka w zwierciadle prasy lat 1922-1939”, autorem jest Leanid Lauresh,  na język  polski przetłumaczył  Jan Kozłowski.
 • 08.2021 została otwarta w Europejskim Centrum Solidarności wystawa czasowa poświęcona wydarzeniom na Białorusi  pt. „Żywie Biełaruś!”. Relację z Białorusi można było oglądać w ciągu Święta Wolności w dniach 27.08 -1.09.
 • 02.09.2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TPZL. Zebranie zostało zwołane w celu wyboru nowego Skarbnika, ponieważ nasz dotychczasowy Skarbnik Maciej Kołyszko złożył rezygnację. Nowym Skarbnikiem TPZL została wybrana  Helena Nowakowska.