Kronika

 • Gazeta „Ziemia Lidzka” ukazywała się od roku 1936 do roku 1939. Wznowiona w r. 1990.

 • 1988 Powstanie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie
 • 1989 Powstanie Związku Polaków – Oddział w Lidzie
 • 1990 Powstanie zespołu „Kresowiacy”
 • 1995 Początek nadawania audycji w języku polskim w lidzkim radio
 • 1998.12.28 powstanie Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie.
 • I Zjazd Lidzian – 1992 r.
 • II Zjazd Lidzian – 1993 r.
 • III Zjazd Lidzian – 1994 r.
 • IV Zjazd Lidzian – 1996 r.
 • Otwarcie Domu Polskiego w Lidzie 1997 r. 
 • V Zjazd Lidzian 1998 r.
 • VI Zjazd Lidzian 2000 r.
 • VII Zjazd Lidzian 2002 r.
 • VIII Zjazd Lidzian 2004 r.
 • IX Zjazd Lidzian 2007 r.
 • X Zjazd Lidzian 2009 r.
 • XI Zjazd Lidzian 2012 r.
 • 2012.11.09 Rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Gdańsku.
 • 2013 Początek współpracy z Pomorską Fundacją Kresową.
 • 2013.09 Udział TPZL Pikniku Kresowym
 • 2014.02 Spotkanie w Warszawie z władzami Fundacji “Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”
 • XII Zjazd Lidzian (6 – 12 sierpnia 2014)-
 • 10-20 lipca 2015 wizyta w Gdańsku zespołu Kresowiacy z Lidy 
 • XIII Zjazd Lidzian (5 – 12. 07. 2016)
 • 16 grudnia 2016 odbyło się walne zebranie członków TPZL w celu dokonania korekty Statutu
 • W lutym 2017 na stronie www Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazała się informacja o uzyskaniu  przez TPZL dotacji z MKiDN na opracowanie projektu renowacji zabytkowego cmentarza katolickiego w Lidzie – 22 200 zł, wkład TPZL  5 550 zł.
 • Zakończenie projektu renowacji starego cmentarza w Lidzie X.2017     
  • 6 -13 lipca 2018 XIV Zjazd LIdzian,
  • 2018 prace remontowo-konserwatorskie, i porządkowe na cmentarzu w Lidzie, dotacja MKiDN 30 000 zł, TPZL 45 145 zł
  • 2019 prace na lidzkim cmentarzu – cd prac remontowo-konserwatorskich, pielęgnacja nasadzeń – dotacja MKiDN 25 000 zł, udział TPZL 4 650zł.
   Remont ogrodzenia kamiennego z 1900 r, dotacja Kancelarii Senatu 98 250 zł, udział TPZL 5 171 zł + 2 884 zł.