Józefa Iłenda

Józefa Iłenda  z domu Chrul.

Pisze o niej Ryszard Kozubowski.

Dziunia jest z rocznika 1920. Mieszkała w drewnianym domu rodzinnym w głębi posesji przy ul. 3 Maja (obecnie Leninskiej), tuż za skrzyżowaniem  z ul. Ks. Falkowskiego (obecnie Pobiedy) idąc w kierunku Piasków. Była uczennicą Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Karola Chodkiewicza w Lidzie, ale do klas licealnych uczęszczała w Wilnie w Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Elizy Orzeszkowej i tam zdała maturę. W okresie po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wróciła do Lidy i pracowała w administracji stacji paliw na Morgach współdziałając z komórkami Armii Krajowej umożliwiając zaopatrzenie jej oddziałów w reglamentowane paliwo.

Po wojnie osiadła w Gdańsku. Zawsze działała na rzecz  dawnych i obecnych Lidzian. Już w okresie istnienia Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej zorganizowanego przez redaktora Roberta Kuwałka z Lublina, a później prowadzonego przez Helenę Ozonkową z Warszawy, skupiała w swoim domu przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu liczne grono gdańskich Lidzian. Organizowała też pomoc materialną studentom uczelni w Gdańsku pochodzącym z Lidy i z Ziemi Lidzkiej.

Z chwilą powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Gdańsku stała się jej członkiem. Jej aktywność została niezwykle ograniczona przez długotrwałe niedomagania zdrowotne.

Zmarła w wieku 96 lat we czwartek 20 października 2016 roku.