Historia Lidy i okolic

 

Zachęcamy Państwa do przysyłania dodatkowych, uzupełniających materiałów dotyczących historii Lidy i okolic.