Aktualności: Rok 2021

24.11.2021

20 listopada 2021 roku, w wieku 103 lat, w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Pustelniku w Markach, otoczona opieką i miłością sióstr, w wieku 103 lat odeszła do Pana siostra mojej mamy Siostra Beata Regina Mizgier – rodowita Lidzianka. Urodziła się 18 kwietnia 1918 roku w wagonie podczas powrotu z zsyłki syberyjskiej. Na stacji kolejowej Żudzidłowie  została ochrzczona przez  ks. Ignacego Skorupkę, późniejszego bohatera Bitwy Warszawskiej. Regina Mizgier dorastała w Lidzie na Nowogródczyźnie. Tam aktywnie działała w harcerstwie i Akcji Katolickiej – współpracując z duszpasterzami nowopowstałej w 1933 roku Parafii w Lidzie na Słobódce  księżmi: Wincentym Łabanem, i jego wikariuszem, ks. Lucjanem Mroczkowskim (późniejszych męczenników lidzkich bestialsko zamordowanych przez Niemców 10 marca 1943 roku w Lidzie).  Od września 1939 roku podczas okupacji sowieckiej, a później niemieckiej i od 1944 roku znów sowieckiej  aktywnie włączyła się w tajne nauczanie i działalność podziemia niepodległościowego na początku w ZWZ, a od 1942 roku w AK, na koniec AKO.  Jako  łączniczka Komendy Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej działała pod rozkazami mojego ojca ppłk. dypl. piechoty Stanisława Jerzego Sędziaka (1913-1978), cichociemnego. Aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu, czekając na wyrok śmierci, ofiarowała swoje życie Bogu. Po odbiciu z więzienia postanawia wstąpić do zakonu klauzurowego. Jednak brak możliwości dotarcia w zrujnowanej Warszawie pod wskazany adres spowodowało, że zapukała do drzwi Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Hożej w Warszawie. W zgromadzeniu przechodzi wszystkie szczeble „kariery” zakonnej. Po ślubach wieczystych i praktykach obejmuje funkcje Dyrektora Domu Dziecka dla dzieci upośledzonych umysłowo w Ostrówku, koło Klębowa.  Ostatnie lata swego życia spędziła we wspólnocie Sióstr w Pustelniku w Markach. Całe życie podkreślała,  że czas na adoracji Najświętszego Sakramentu  daje jej siłę do życia i działania. Dla tego do ostatnich swoich dni była w pełni sprawna fizycznie i psychicznie. Do ostatnich chwil wspierała dzieła Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi swoją modlitwą. Do zobaczenia Kochana Ciociu w Niebie! Msza Święta pogrzebowa Siostry Beaty Reginy Mizgier odbędzie się we wtorek 23 listopada o godz. 13:00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Jutrzenki 26 w Markach. Przed Mszą, również w kościele, odbędą się uroczystości pożegnalne. Siostry zapraszają do przyjścia wcześniej. Siostra Beata zostanie pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Markach przy ul. Bandurskiego.
Sławomir Sędziak

FOTO_POGRZEB.cdr


20.11.2021

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru

Informację opublikowała Halina Łagowska na stronie internetowej Powiat Lidzki Białoruś

Nie żyje Aleksander Siemionow – Polak z wyboru – Związek Polaków na Białorusi (znadniemna.pl)

Pan Aleksander chorował na białaczkę, o której dowiedział się niedawno. Zmarł na covid. Działacze Związku Polaków na Białorusi w Lidzie zorganizowali Jemu piękny pogrzeb, było 4 księży… polska flaga… wiele ciepłych słów.. Jego żona, Pani Teresa, była zadowolona, że tak pięknie i godnie pożegnano Polaka z wyboru. Pan Aleksander został pochowany 11 listopada, w Święto Niepodległości, na nowym cmentarzu miejskim w Lidzie

04.09.2021

2.09.2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TPZL. Zebranie zostało zwołane w celu wyboru nowego Skarbnika, ponieważ nasz dotychczasowy Skarbnik Maciej Kołyszko złożył rezygnację. Nowym Skarbnikiem TPZL została wybrana  Helena Nowakowska.

Heleno, dziękujemy za podjęcie  się tego obowiązku. 3.09 został złożony wniosek do KRS  o  korektę wpisu

***

18.08.2021

18.08.2021 została otwarta w Europejskim Centrum Solidarności wystawa czasowa poświęcona wydarzeniom na Białorusi  pt. „Żywie Biełaruś!”. Relację z Białorusi można było oglądać w ciągu Święta Wolności w dniach 27.08 -1.09.

***

05.08.2021

Ukazała się w tłumaczeniu na język polski książka o Lidzie wydana w r. 2017  roku  po białorusku –pt. „Szept pożółkłych stron. Ziemia Lidzka w zwierciadle prasy lat 1922-1939”, autorem jest Leanid Lauresh,  na język  polski przetłumaczył  Jan Kozłowski, jego staraniem  organizacyjnym i finansowym  wydało w ilości 300 egz. wydawnictwo Poligraf. Cena książki 40zł .

***

26 lipca 2021 zmarł członek TPZL prof. Lech Mokrzecki.

Pogrzeb odbył  się na cmentarzu w  Łostowicach  2.08.2021

Lech Mokrzecki urodził się 5.04.1935 w Warszawie.

Rodzinnie był związany z Lidą,  w majątku Dziatryki pod Lidą urodzili się jego dziadek Adam oraz dziadek stryjeczny znany generał Stefan Mokrzecki, w r.1920 dowódca twierdzy Grodno.

Na wyremontowanym przez nas –TPZL, starym, bo założonym w r.1797,  lidzkim cmentarzu spoczywa  gen. Stefan Mokrzecki, przypomnę –fundator kamiennego ogrodzenia cmentarza zbudowanego w r. 1903.

Oto notka z Wikipedii.

Adam Mokrzecki był żonaty z Heleną z Ordyłowskich, z którą miał troje dzieci. Syn generała, Justyn Mokrzecki urodził się 20 listopada 1897 roku. Pełnił służbę w Wojsku Polskim, w stopniu majora artylerii. Poległ 13 września 1939 roku. Justyn Mokrzecki był żonaty Ireną z Druhowinów. Z tego związku 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie urodził się profesor zwyczajny doktor habilitowany Lech Marian Mokrzecki.  My znaliśmy Lecha Mokrzeckiego, profesora –muzykologa, jako sympatycznego, interesującego człowieka, który był z nami w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Lidzkiej od r.2012 jako członek założyciel. Wspierał działania Towarzystwa czynem, a kiedy zdrowie Mu nie pozwalało –finansowo. Na tablicy sponsorów przeprowadzonego przez TPZL  w latach 2017-19 remontu  cmentarza, umieszczonej na wewnętrznej stronie kamiennego ogrodzenia tablicy, widnieje nazwisko Lecha Mokrzeckiego.