Aktualności: Rok 2020

20.12.2020

Na Mszy o godzinie 12.00 w kościele pw św. Jana modlimy się za pomyślność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej i jego członków.

***

04.12.2020

Zarząd TPZL przyjął na członków Stowarzyszenia Magdalenę Romer oraz Mariusza Draniewicza.

***

09.10.2020

***

15.04.2020

Zbyszek Namiot donosi, że brama główna na cmentarz lidzki została zamontowana. Oto zdjęcie, brama jak widać jest poszerzona i ładna, tylko brakuje jeszcze wykończenia muru i wjazdu na poziomie ziemi.

     

***

08.04.2020

Zarząd  TPZL uchwałą nr 3 /19 z dnia 4 listopada 2019 r. przyjął  na członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej:

                                                      

–  Wojciecha Juliusza Pontusa, urodzonego w Lidzie w r. 1943, który złożył deklarację członkowską w dniu 15 kwietnia  2019 r.,

 –  Wiktora Romera,  urodzonego w 2001 w Gdyni w rodzinie o lidzkim rodowodzie, który złożył deklarację członkowską w dniu 1 marca  2019 r.,

  – Romualda  Zniewierowskiego, urodzonego w Lidzie w r. 1936   który złożył deklarację członkowską  w dniu 24 maja   2019 r

oraz uchwałą nr 2/20 z dnia  2 kwietnia 2020, Zbigniewa Szamreja  urodzonego w r.1953 w Toruniu, ojciec  urodzony w Lidzie, który złożył deklarację członkowską  w dniu 31 marca 2020 r.

***

25.02.2020

W zakładce “Zyciorysy” umieszczono historię rodu Klimowiczów

***

16.02.2020

Niżej  wiadomość o rocznicy Niemena pobrana z internetu .

Przy okazji wspomnę, że w Starych Wasiliszkach  są zdjęcia i wiadomości o dwóch braciach Wydrzyckich – ojcu Czesława i jego stryju, który pozostał w Starych Wasiliszkach.

Nie ma ani słowa o trzecim, bardziej wykształconym bracie Józefie, który wyjechał w r.1945 do PRL-u.

Józef Wydrzycki  był  wieloletnim dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie na Ziemi Lubuskiej, w którym zdałam maturę .

W Świebodzinie zatrzymał się w sierpniu r.1945 transport wiozący Lidzian, którzy nie chcieli żyć w ZSRR.

Jadwiga Kopeć

OBCHODY 81. ROCZNICY URODZIN CZESŁAWA NIEMENA W MUZEUM CZESŁAWA NIEMENAInstytut POLONIKA

W niedzielę 16 lutego w Wasiliszkach Starych na Białorusi odbędą się uroczyste obchody z okazji 81. rocznicy urodzin Czesława Niemena.

Część uroczystości będzie miała miejsce w Muzeum Czesława Niemena, gdzie Instytut POLONIKA sfinansował renowację dachu kwotą ponad 26 tys. euro.

Siedziba Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach mieści się w domu, w którym przez 19 lat mieszkał Czesław J. Wydrzycki, bardziej znany jako Czesław Niemen. W 2019 r. Instytut POLONIKA sfinansował remont dachu, który był pokryty eternitem, a przed laty gontem. W ramach przeprowadzonych prac zostało zdemontowane stare pokrycie dachowe z eternitu i zniszczonego gontu. Wymieniono deskowania szczytów i wzmocniono więźbę dachową oraz zrekonstruowano pierwotne pokrycie dachu z drewnianego gontu, czyli dranki.

Prace zostały wykonane w oparciu o program prac przygotowany przez rzeczoznawcę MKiDN w zakresie badań i ochrony architektury drewnianej oraz historycznych konstrukcji ciesielskich, a realizatorem projektu była białoruska firma SalAnstroiOpt. Koszt prac wyniósł ponad 26 tys. euro. Dzięki zakończonym w 2019 r. pracom remontowym, liczni turyści oraz znamienici goście uroczystych obchodów urodzin Artysty będą mogli zobaczyć przywrócony pierwotny wygląd tego niewielkiego domostwa.

Organizatorem uroczystości jest Szczuczyński Rejonowy Komitet Wykonawczy.

***

15 02.2020

Otrzymałam potwierdzenie rozliczenia z MKiGN oraz Kancelarii Senatu rozliczenia dotacji na prace na lidzkim cmentarzu w r.2019.

***

25.01.2020

25.01.2020 odbyło się posiedzenie Zarządu TPZL.

Uchwała nr1: Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe Prezesa i sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2019. Tekst sprawozdań może być  przesłany do wiadomości zainteresowanych członków.

Zarząd podjął również uchwałę nr 2 w sprawie zwrotu części dotacji Kancelarii Senatu – 21 720 zł za remont ściany północnej cmentarza -17 720 zł i udział w remoncie bramy – 4000 zł, z powodu opóźnionego przelewu na rzecz firmy PPH Invesco, która wystawiła fakturę 10.12  z terminem płatności 26.12. Zgodnie z umową z Kancelarią Senatu płatność powinna być zrealizowana  do 15.12 (par. 12 ust. 2: Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za realizowane zadanie. Ust. 4: Termin wykorzystania dotacji ustala się od dnia 1.04 .2019, do dnia 15.12.2019).

14.01.2020

Otrzymałam telefoniczną wiadomość, że Biuro Polonijne żąda od nas zwrotu 21 720 zł za remont ściany północnej, ponieważ przelewu  na rzecz naszego wykonawcy z Białegostoku PPH Invesco  dokonano nie 15.12  w umownym terminie zakończenia robót, a 30.12.2019.

Wczoraj odpowiedziałam, że prace na cmentarzu wykonano i opłacono przez  Firmę Invesco przed umownym terminem zakończenia robót tj. przed 15.12, a za opóźnienie  płatności faktury (24.-30.12)   może mieć do nas pretensje firma Invesco, a tych pretensji nie zgłasza.

Biuro Polonijne podaje, że w wypadku braku zwrotu, będą za każdy dzień opóźnienia naliczane ogólnie obowiązujące odsetki.

10.01.2020

Biuro Polonijne przy Kancelarii Senatu  oprócz standardowego rozliczenia  przez internetowy Generator Ofert, zażądała  nas pełnej przesłania  dokumentacji  dotyczącej realizacji  dużego zadania z r. 2019  związanego z remontem ok 760 m.b.  ogrodzenia  z kamieni polnych zbudowanego w latach 1900-1903, wykonania prac przy Kwaterze Pamięci i umieszczenia tablicy pamiątkowej sponsorów budowy ogrodzenia z r. 1903 w bardziej eksponowanym miejscu, bo dotychczas znajdowała się za budynkiem trafostacji. Dokumentację wysłałam 8.01.2020.

Po rozliczeniu w EBOI prac finansowanych przez MKiDN, 10.01.20 wysłałam rozliczenie i dyskietkę ze zdjęciami na adres Dep. Finansowego MKiDN

07.01.2020

Nakładem brytyjskiego wydawnictwa Custom House ukazała się w języku angielskim książka Jacka Fairweathera The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero Who Infiltrated Auschwitz” –“Wolontariusz: prawdziwa historia bohatera ruchu oporu, który infiltrował Auschwitz”, poświęcona Witoldowi Pileckiemu. Książka liczy 528 stron. Informacja o książce: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Volunteer_(book).

Zbierając materiały o Pileckim, autor w 2017 roku odwiedził Lidę i spotkał się z Aleksandrem Kołyszką, Leonem Laureszem, Danutą Łapian (ciotką Aleksandra Jurewicza, w domu której mieszkała Maria Pilecka z dziećmi w 1939 r.) oraz Stanisławem Uszakiewiczem: http://naszaslowa.by/2017/05/brytanski-pismennik-dzhek-fajrvezer-u-lidze/?fbclid=IwAR2AFnbnrLlXZs9ctmUdb6dRyOcHS1CrxpLFVab8Ce9sT5K4jFzqj6ToDiU

 ***