Aktualności: Rok 2016

Boże Narodzenie 2016 

(Autor: Czesław Tumielewicz)

Lidzianom, ich rodzinom i Przyjaciołom, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzy

                     Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej

***

16 grudnia 2016 odbyło się walne zebranie członków TPZL w celu dokonania korekty Statutu.

Sprawozdanie za rok 2016 (przedstawione na Walnym Zebraniu)

W roku 2016 odbyło się jedno zebranie członków w dniu 2 października, oraz 4 posiedzenia Zarządu TPZL.

Na przełomie czerwca i lipca staraniem TPZL przy udziale Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie zorganizowany został XIII Zjazd Lidzian.

Na posiedzeniu Zarządu TPZL w listopadzie br. podjęta została inicjatywa rewaloryzacji XIX-wiecznego cmentarza w lidzie, który przez wiele lat był zaniedbany i dopiero pierwsze działania przy renowacji kaplicy cmentarnej oraz kwatery lotników polskich a także indywidualne zadania podejmowane przede wszystkim przez Członka TPZL Pana Zbigniewa Namiota z Białegostoku – wskazują na celowość starań o kontynuację tego dzieła.

W roku 2016 ze składu TPZL ubyły wielce zasłużone i szanowane osoby. Na Wieczną Wartę powołani zostali bohaterowie i żołnierze Ziemi Lidzkiej: Jan Czerniawski, Witold Gierłowski, Józefa „Dziunia” Iłenda.

Czynione były starania o kontynuację wydawania „Ziemi Lidzkiej”. Niestety, ze względu na stałe odraczanie terminu dostarczenia materiałów redakcyjnych do kolejnego numeru przez Pana Aleksandra Kołyszko z Lidy starania te nie zostały uwieńczone powodzeniem.

***

Oto parę zdjęć z tej uroczystości przysłanych przez Anię Komincz

              

 ***

20 października 2016 r. zmarła lidzianka Józefa Iłenda  z domu Chrul.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli we Wrzeszczu przy ul. Mickiewicza we wtorek 25 października a pogrzeb tego samego dnia na Cmentarzu Srebrzysko.

Pisze o Zmarłej Ryszard Kozubowski.

Dziunia jest z rocznika 1920. Mieszkała w drewnianym domu rodzinnym w głębi posesji przy ul. 3 Maja (obecnie Leninskiej), tuż za skrzyżowaniem  z ul. Ks. Falkowskiego (obecnie Pobiedy) idąc w kierunku Piasków. Była uczennicą Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Karola Chodkiewicza w Lidzie, ale do klas licealnych uczęszczała w Wilnie w Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Elizy Orzeszkowej i tam zdała maturę. W okresie po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wróciła do Lidy i pracowała w administracji stacji paliw na Morgach współdziałając z komórkami Armii Krajowej umożliwiając zaopatrzenie jej oddziałów w reglamentowane paliwo.

Po wojnie osiadła w Gdańsku. Zawsze działała na rzecz  dawnych i obecnych Lidzian. Już w okresie istnienia Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej zorganizowanego przez redaktora Roberta Kuwałka z Lublina, a później prowadzonego przez Helenę Ozonkową z Warszawy, skupiała w swoim domu przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu liczne grono gdańskich Lidzian. Organizowała też pomoc materialną studentom uczelni w Gdańsku pochodzącym z Lidy i z Ziemi Lidzkiej.

Z chwilą powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Gdańsku stała się jej członkiem. Jej aktywność została niezwykle ograniczona przez długotrwałe niedomagania zdrowotne.

Zmarła w wieku 96 lat we czwartek 20 października b.r.

*** 

Poświęcenie tablicy upamiętniającej 77 Pułk Piechoty Armii Krajowej

W Kontrkatedralnej Bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku w dniu 15 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00, w trakcie uroczystej mszy miało miejsce  poświęcenie tablicy upamiętniającej 77 Pułk Piechoty Armii Krajowej.

                                     

77 Pułk Piechoty Armii Krajowej swym numerem nawiązywał do przedwojennej jednostki Wojska Polskiego stacjonującej w Lidzie w województwie nowogródzkim, w okresie okupacji określanym jako Okręg “Nów”, w końcowym okresie jako podokręg. Poszczególne bataliony tego pułku toczyły boje z posterunkami niemieckimi oraz oddziałami partyzantki sowieckiej działającej w puszczy Rudnickiej i na terenach na południe od Niemna, które dokonywały wypraw grabieżczych  na polskich rolników. Należy tu wymienić takie starcia z Niemcami, jak szturm batalionu VII pod dowództwem por. “Ponurego” na niemiecką strażnicę graniczną pod Jewłaszami, bitwę batalionu II pod dowództwem por.  “Krysi” w Horodnie i odbicie przez żołnierzy tego samego batalionu 70 polskich więźniów z niemieckiego więzienia w Lidzie 18 stycznia 1944 r. bez strat własnych i wreszcie udział w walkach o wyzwolenie Wilna z rąk niemieckich w ramach Akcji “Ostra Brama”. Po fiasku tej akcji i aresztowaniu przez sowietów części oficerów  ze sztabu połączonych okręgów Wilno i Nowogródek, niedobitki 77 p.p. AK uszły do Puszczy Rudnickiej. Tam też dotarł rozkaz o rozformowaniu polskich oddziałów zbrojnych.

***

Obchody Bitwy Warszawskiej  1920 r. w Lidzie w r. 2016

14 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której żołnierze Wojska Polskiego odnieśli zwycięstwo nad bolszewikami, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowało uroczystości na lidzkim cmentarzu, gdzie spoczywają polscy lotnicy. Obchody święta rozpoczęły się w cmentarnej kaplicy, gdzie miejscowy ksiądz odprawił mszę świętą. Później wszyscy obecni udali się pod Krzyż Katyński oraz pod pomnik upamiętniający lotników gdzie zapalili znicze, złożyli wieńce oraz odmówili modlitwę.

Do obchodów święta zwycięstwa nad armią Tuchaczewskiego, dołączyła miejscowa młodzież, która jak i w ubiegłym roku zorganizowała akcję wstążkową. Młodzi lidzianie rozdawali biało-czerwone wstążki wszystkim obecnym na mszy, a także wszystkim kierowcom, którzy chętnie wieszali ich na swoje samochody. Młodzież rozdała także wszystkim obecnym ulotki w języku białoruskim, w których można było dowiedzieć się najważniejszych informacji na temat bitwy warszawskiej i jej znaczenia

Więcej:http://polacygrodzienszczyzny.blogspot.com/2016/08/obchody-rocznicy-bitwy-warszawskiej-w.html

 ***

XIII Zjazd Lidzian 5-12 lipca 2016 w Lidzie

Relacja ze Zjazdu – Patrz zakładka XIII ZJAZD LIDZIAN (2016)

***
 18 kwietnia 2016 zmarł Jan Czerniawski ps. DRZAZGA
 

                                                    

Żołnierz II batalionu “Krysi” 77 p.p. AK. Uczestnik udanej akcji zdobycia więzienia w Lidzie i oswobodzenia 69 aresztowanych rodaków, bez strat własnych.

Aresztowany przez NKWD w styczniu 1945 przebywał w więzieniach w Wilnie i łagrach w Donbasie, skąd uciekł w październiku 1945, do Polski wrócił w grudniu 1945 r.

Był wyróżniony wieloma odznaczeniami bojowymi i państwowymi, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Został pochowany w kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim

***

21 marca 2016 zmarł Wiesław Gierłowski 

  

Członek naszego Towarzystwa, bursztynnik,

mgr sztuki, żołnierz 5 batalionu 77 pułku AK, kapitan WP,

prezes Gdańskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pogrzeb  na Cmentarzu Łostowickim odbędzie się 30 marca o godz. 12,00.

20 stycznia 2016

Zmarła Lidzianka  Regina Żukowska  z d. Pontus, Członek Założyciel  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej

 

Urodzona w r. 1918 w Lidzie, prowadziła w Lidzie drużynę harcerską, w Gdańsku  była aktywna w kręgu instruktorów harcerskich „Korzenie”, jeździła z nami na zjazdy Lidzian.

28 stycznia o godz. 11 w kaplicy cmentarnej w Sopocie odbyła się msza św. za duszę Reginy, po mszy, pogrzeb.

***

12 stycznia 2016

20 grudnia 2015 r. zmarł w Warszawie  Lidzianin Zenon Bałtrukiewicz

  

13 stycznia o godz. 12 w kościele św. Krzyża  na Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie zostanie odprawiona msza za duszę śp. Zenona.

Zenon Bałtrukiewicz był członkiem  władz,  zarejestrowanego w Warszawie, Klubu Przyjaciół Ziemi Lidzkiej, obecnie nie działającego. Ostatnio był z nami na X Zjeździe Lidzian w Lidzie w r. 2009. Z tego zjazdu pochodzi kilka załączonych zdjęć.

  

Zenon Bałtrukiewicz w brązowych spodniach 

Zenon Bałtrukiewicz  chodził do szkoły podstawowej nr 5 w Lidzie w latach 1939-41 i siedział w jednej ławce z Ryszardem Mierzwą, członkiem TPZL. Mieszkał w Lidzie na Zarzeczu, ul. Miłosna 2, róg ul. Wyzwolenia (W. Gierłowski). Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Brat Jerzy nie żyje, siostra mieszka w Szczecinie. W czasie wojny dołączył do partyzantki, prawdopodobnie należał do 2 bat. dowodzonego przez Jana Borysewicza  ps. Krysia (R. Mierzwa). W końcu wojny znalazł się w wojsku polskim. Ukończył WAM. W Szczecinie był szefem apteki w szpitalu wojskowym. Działalność w wojsku zakończył w stopniupułkownika. Był farmaceutą,  profesorem zwyczajnym .

Kierował  Zakładem Ochrony Radiologicznej WIHiE, badał skutki wybuchu w Czarnobylu.Działalność zawodową zakończył jako kierownik oddziału fizykoterapii w szpitalu przy ul. Szaserów.

Żona pana Zenona zmarła przed laty, nie mieli dzieci, ostatnie lata przeżył samotnie. Żywo interesował się sprawami lidzkimi i kontaktami z Lidzianami. Ze zjazdów pamiętamy go jako człowieka dowcipnego, inteligentnie puentującego zachodzące wydarzenia. Jesteśmy  panu Zenonowi  wdzięczni  za hojny wkład  na wznowienie  wydawania Ziemi Lidzkiej.

Pogrzebu nie będzie, ponieważ  jako pacjent chorujący na serce, od lat poddający się intensywnej interwencji chirurgicznej, swoje ciało przeznaczył do badań medycznych.

Pamiętajmy o Nim w modlitwie, pamiętajmy Go takiego jakim był: naukowiec, mądry społecznik, wesoły, dowcipny, inteligentny, miły kompan spotkań lidzkich.

***

10 stycznia 2016

30 grudnia 2015 – dwukrotne odznaczenie Wiesława Gierłowskiego 

Członek TPZL, Wiesław Gierłowski, walczący AK-owiec, został odznaczony na podstawie decyzji Prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16.07.2015, za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego, Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał medale pamiątkowe „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” weteranom walk o niepodległość Polski.

Oba medale zostały wręczone  30 grudnia 2015 przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego na spotkaniu opłatkowym Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sopocie.

 4 stycznia 2016  

Spotkanie opłatkowe

Spotkaliśmy się w gronie 15 osób. Nasze spotkanie zaszczycił swoją obecnością Duszpasterz Środowisk Twórczych w Gdańsku Ks. Krzysztof Niedałtowski. Po odśpiewaniu kolędy  i modlitwie, podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Po życzeniach jeszcze pośpiewaliśmy kolędy  i dalej przy poczęstunku toczyły się rozmowy na tematy aktualne, głównie na temat uchodźców muzułmańskich. Połączyliśmy się telefonicznie z Lidą, rozmawialiśmy z Olkiem Kołyszko – Prezesem  TKPZL. Olek potwierdził możliwość organizacji zjazdu Lidzian na przełomie  czerwca i lipca 2016.